Świat naszym wspólnym domem

„Przedszkolak poznaje świat przyrody”

Na co dzień spotykamy się z otaczającym nas światem. Jego obecność przyjmujemy jako fakt oczywisty. Zachwyca nas piękno przyrody. Przebywanie w parku, lesie lub na łące przynosi nam wiele radości. Obcowanie z naturą pozwala odpocząć od uciążliwości szkodliwie oddziałujących na nasze samopoczucie.

Obserwując otaczające nas środowisko, często podziwiamy złożoność jego struktury. Zadziwia nas organizacja świata – jego wewnętrzny ład i harmonia oraz funkcjonalność poszczególnych elementów. Nasuwają się wówczas pytania dotyczące pochodzenia świata przyrody.

Wydaje się, że najwnikliwszymi obserwatorami świata są dzieci, a zwłaszcza te najmłodsze, w wieku przedszkolnym. To zainteresowanie otaczającym je światem jest bardzo naturalne dla tego wieku rozwojowego. Mając 3-6 lat zauważają one odrębność swojego istnienia od innych osób oraz przedmiotów, które znajdują się wokół nich. W związku z dalszym rozwojem potrzeb poznawczych dzieci te zaczynają bardzo żywo interesować się środowiskiem, które spotykają na co dzień. Swoimi zmysłami chcą poznać wszystko, wszystkiego dotknąć a nawet poznać smak ; Chcąc zaspokoić naturalne zaciekawienie pięknem przyrody zadają liczne pytania. Bardzo mocno przeżywają swoje akty poznawcze. Interesują je rośliny, zwierzęta- wszystko co żyje.

Uczmy się od dzieci zachwytu nad światem, abyśmy każdego dnia rankiem mogli patrzeć na wszystko co mówi, śpiewa, gada, szemrze i szeleści; co wyszeptuje nam w uszy słowa radości; Niech zachwytem stanie się wszystko co mieni się, lśni, błyszczy, uśmiecha gamą barw: zielenią, żółcią, błękitem, różowością, bielą, złotem i srebrem. Tak wiele jest wokół nas do obejrzenia- tak wiele możemy się nauczyć poprzez patrzenie i słuchanie. Bo piękno przyrody potrafi odczuć i doświadczyć każdy wrażliwy człowiek.

Opracowała ANNA KORALEWSKA

Scroll to Top
Skip to content