Rekrutacja 2021/2022

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że terminy składania dokumentów oraz postępowania rekrutacyjnego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

15.04.2021r. publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu
– 17.05.2021r. – 21.05.2021r. rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów
– 1.06.2021r. publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej
– 1.06.2021r. – 7.06.2021r. potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
– 11.06.2021r. publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 Link do zarządzenia Burmistrza Miasta: tutaj 

obrazek
Procedura bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Hrubieszowie
obrazek

Komunikat

Rada Rodziców z Miejskiego Przedszkola Nr 2 zwraca się z ogromną prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 w kwocie 40,00 zł za semestr (80,00 zł przez cały rok). Zebrane środki pozwolą sfinansować przedsięwzięcia realizowane przez Przedszkole na rzecz Naszych dzieci. Wpłaty można dokonać na rachunek:
71 9610 0002 2009 0061 6429 0001

Ikona organizacji OPP
Prosimy o wpłatę 1% na doposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Hrubieszowie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM” im. Jana Bosko w Hrubieszowie dopisek „Miejskie Przedszkole Nr2 w Hrubieszowie” KRS 0000197582
obrazek

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie
ul. mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 11
22-500 Hrubieszów
KRS0000197582
e-mail: sekretariat@przedszkole2.info
tel. 85 696 2541

Skip to content