Rekrutacja

Informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w zarządzeniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że terminy składania dokumentów oraz postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2023/2024 przedstawiają się następująco:
– od 01.03.2023 r. – wydawanie formularzy do rekrutacji.
– do 10.03.2023 r. – przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.
– 16.03.2023 r. – 24.03.2023 r. – rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
– 05.04.2023 r. – publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
– 05.04.2023 r. – 07.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
– 17.04.2023 r. – publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.
– 15.05.2023 r. – 19.05.2023 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
– 01.06.2023 r. – publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.
– 01.06.2023 r. – 07.06.2023 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
– 11.06.2023 r. – publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Miejskie Przedszkole Nr 2 prowadzić będzie rekrutację na rok szkolny 2023/2024 wyłącznie do grupy dzieci 3 – letnich.
Zgodnie z terminami rekrutacji wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane od 16.03 do 24.03.2023 r. w kancelarii przedszkola.
Dokumenty niezbędne do rekrutacji będą dostępne do pobrania na stronie przedszkola oraz w holu przedszkola od 01.03.2023 r.

 

 

obrazek

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie
ul. mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 11
22-500 Hrubieszów
KRS0000197582
e-mail: sekretariat@przedszkole2.info
tel. 84 696 2541

obrazek
Skip to content