Spis innowacji realizowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2023/2024

Autor innowacjiTytuł innowacjiTermin realizacji innowacjiAdresaci innowacji (grupa dzieci)Cel innowacji
Izabela Onisk„Mali Einsteini – przez małe odkrycia do dużej wiedzy o otaczającym świecie’X 2023
V 2024
6-latki- rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych
Anna Mochnaczewska,,Wyginam śmiało ciało. Z gimnastyką na TY’’X 2023
V 2024
5-6 latki- propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej, podnoszenie wydolności organizmu, a także obcowanie dzieci z muzyką i tańcem;
- upowszechniany jest sport, reakcja i aktywność fizyczna wśród dzieci, a także budowana jest pewności siebie i wiara we własne możliwości;
Irena Ostrowska„Smacznie, zdrowo i kolorowo”II 2024
VI 2024
3-latki- wzbogacanie wiedzy dotyczącej procesu uprawy,
- wzrostu i pielęgnacji warzyw oraz dostarczenie dzieciom informacji o spożywanych pokarmach, a także znaczeniu spożywania owoców i warzyw dla rozwoju ich organizmów.
Monika Kozdroń„Przedszkolaki – Fit Dzieciaki”X 2023
V 2024
4-5 latki- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
- promowanie i pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania i stylu życia;
- uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej diety;
- stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego
Agnieszka Prokop„Zakodowany świat przedszkolaka z Uczymy Dzieci Programować”X 2023
V 2024
5-latki- świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na etapie edukacji przedszkolnej;
- kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;
Scroll to Top
Skip to content