Zajęcia muzyczno-ruchowe

„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,
jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi
i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną”

Prowadzącym zajęcia jest mgr Arkadiusz Pydyś.

W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:
– dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;
– agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki;
– artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych;
– ćwiczenia reagowania na temat melodyczny, tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej;
– odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych;

Celem głównym zajęć jest: stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu dziecka przedszkolnego.

 Zajęcia realizowanie są poza podstawą programową wychowania przedszkolnego, odbywają się w każdy piątek, raz w tygodniu.

Scroll to Top
Skip to content