Zasady odpłatności w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Hrubieszowie

Szanowni Rodzice… w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolonego kilka informacji na temat odpłatności. Odpłatność naliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez Państwa godzin w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (czesne) oraz za każdy dzień obecności niezgłoszonej (wyżywienie).

Każdą nieobecność należy zgłosić w aplikacji KidsUp ,w celu ewentualnych odpisów dziecka . Odpisy będą robione tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszeń robionych przez Państwa w kalendarzu nieobecności w aplikacji (tak jak było w ubiegłym roku).

Do 4-go każdego miesiąca otrzymają Państwo informację w aplikacji KidsUp o płatności z podziałem na dwa numery konta czesne/wyżywienie oraz datą do kiedy trzeba uregulować płatność tj. do 15-go każdego miesiąca rozliczeniowego, liczy się data wpływu na konto bankowe. Bardzo proszę o dostosowanie się do terminu płatności.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 3 latków do dnia 9 września otrzymają sms-em kod dostępu do aplikacji. 

Scroll to Top
Skip to content