RODO
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Ochniowski

adres e-mail: iodprzedszkole2@wp.pl

Klauzula informacyjna kandydata do pracy
Klauzula informacyjna dotycząca pracownika
Klauzula informacyjna rodzica / opiekuna

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna ZFŚS
Skip to content