Kadra przedszkola

DYREKTOR

mgr Dorota Pirogowicz – nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE

mgr Irena Ostrowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Rutkowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Onisk- nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Marcych- nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Prokop- nauczyciel kontraktowy
mgr Monika Kozdroń – nauczyciel kontraktowy
mgr Zofia Szwiec- nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Kowalska–nauczyciel kontraktowy
mgr Maria Malicka–nauczyciel dyplomowany – psycholog, logopeda

PRACOWNICY OBSŁUGI

p. Iwona Fedaczyńska
(pomoc nauczyciela)
p. Bożena Adach

p. Edyta Pietrusiewicz
p. Elżbieta Nadworska
p. Krzysztof Poziomkowski

INTENDENT

p. Katarzyna Szymaszek

KUCHNIA

p. Elżbieta Mazur
p. Aneta Kowalska

Skip to content