Opłaty

SZANOWNI PAŃSTWO!!

 

Z związku z sytuacją epidemiologiczną odpłatność za przedszkole od miesiąca listopada będzie zbierana w formie płatności na konto bankowe do 15 – go każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy:

 

NUMER KONTA CZESNE:

83 1240 2829 1111 0010 3704 1961

 

 

NUMER KONTA WYŻYWIENIE:

93 1240 2829 1111 0010 3705 0123

 

W tytule przelewu proszę o wpisanie grupy oraz Imię i Nazwisko dziecka.

Informację o kwocie za pobyt dziecka w przedszkolu otrzymają państwo w powiadomieniu w aplikacji Kids Up oraz e-mailem,

4 – 5 każdego miesiąca.

W aplikacji będzie widoczna kwota do zapłaty za wyżywienie oraz czesne oraz wiadomość z numerami konta na które trzeba wpłacić pieniążki (pamiętamy że mamy dwa oddzielne konta wyżywienie i czesne)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie opłaty proszę o kontakt telefoniczny lub na czacie w aplikacji do intendenta przedszkola.

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków:

Śniadanie – 2,50 zł

Obiad -4,00 zł

Podwieczorek- 1,50 zł


Opłata za jedną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie określona uchwałą NR XXXVI/251/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie wynosi 1 zł.

W przypadku, gdy pobieranie odpłatności wypada w dniu wolnym od pracy przedszkole będzie przyjmować opłaty w następnym dniu roboczym.


Ze względów sanitarnych wskazana jest płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym.


Odpisy za wyżywienie w przedszkolu będą uwzględniane wyłącznie po zgłoszeniu  przez rodzica/opiekuna nieobecności dziecka.

Każdą nieobecność  należy zgłaszać telefonicznie. Niezgłoszenie  nieobecności  spowoduje brakiem odpisu przy pobieraniu odpłatności.

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach w Hrubieszowie

Od dnia 1 września 2019 r. obok wpłat gotówkowych u Intendentki, Przedszkole umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym dokonywanie wpłat za usługi przedszkola za pomocą kart płatniczych oraz przelewem na podane przez Przedszkole numery kont bankowych.

Opłaty za przedszkole składa się z 2 części:

– opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową (stawka godzinowa)

– opłaty za wyżywienie

Numery kont bankowych do wpłat:

Płatności należy dokonać na dwa konta w Banku Pekao SA ,osobno za wyżywienie i za godziny:

 

KONTO DO WPŁAT STAWKI GODZINOWEJ:

83 1240 2829 1111 0010 3704 1961

 

KONTO DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE:

 

93 1240 2829 1111 0010 3705 0123

Zasady wnoszenia opłat:
  • Opłaty za przedszkole (wyżywienie, stawka godzinowa) należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.

  • Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na konto bankowe.

  • Do 6-go dnia każdego miesiąca otrzymacie państwo informację u intendenta przedszkola o wysokości opłat (skorygowaną o ewentualne odpisy) z podziałem na konto żywieniowe i budżetowe(stawka godzinowa).

  • Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę i miesiąc , za które dokonywana jest opłata w/g wzoru:

Tytułem: godziny za (miesiąc/rok) za (imię i nazwisko dziecka, grupa)

 

Tytułem: wyżywienie za (miesiąc/rok) za (imię i nazwisko dziecka, grupa)

 

  • Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki.

  • W przypadku braku wpływu wpłaty na konto Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do okazania w przedszkolu dowodu wpłaty do wglądu.

Skip to content