obrazek

III edycja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” pod nazwą „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”.

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania” Maria Molicka Grupa Sówki bierze udział w akcji dotyczącej popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci pt. „Magiczna moc bajek”- bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni. Jest to Międzynarodowy Projekt Czytelniczy, którego organizatorem jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Celem projektu jest promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni. Działania projektowe będą realizowane w terminie: październik 2022 – maj 2023. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Bajki i baśnie od zawsze były sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Podczas realizacji projektu będziemy także wykorzystywać Dobranocki z dawnych lat m.in.; Gucio i Cezar, Koziołek Matołek, Smerfy, Troskliwe Misie, Pszczółka Maja, Muminki, Kaczor Donald.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Celem głównym projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”  jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja przedszkola;

m) rozwijanie współpracy między nauczycielami

n) kształcenie na odległość

Czas trwania projektu:

Projekt jest organizowany w roku szkolnym 2022/2023 w 6 modułach zaproponowanych przez organizatorów.

Data rozpoczęcia projektu: 12.09.2022 r., data zakończenia projektu: 31.05.2023 r.

Z naszego przedszkola do projektu przystąpiły:

 4 – latki – grupa Biedronki, 5 – latki – grupa Promyczki, 6-latki – grupa Kaczuszki

Innowacje

Zestawienie innowacji pedagogicznych realizowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w roku szkolnym 2022/2023

LpTytuł innowacji pedagogicznejAutor innowacjiTermin realizacjiAdresaci innowacjiCele innowacji
1Innowacja pedagogiczna: „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam”Monika Kozdrońwrzesień 2022/ czerwiec 20233-4-latki- wsparcie rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie dzieciom sytuacji zabawowych dostarczając różnorakich bodźców zmysłowych;
- uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka;
2Innowacja pedagogiczna: „W przedszkolu jak w domu”Marta Rutkowskawrzesień 2022/ czerwiec 20233-4-latki- pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu.
- integracja grupy przedszkolnej.
- tworzenie radosnej i serdecznej atmosfery
3Innowacja pedagogiczna: „Mała książka, wielki człowiek”Agnieszka Prokopwrzesień 2022/ czerwiec 2023Dzieci 4 letnie- rozbudzanie zainteresowania książką, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni;
- doskonalenie umiejętności rozumienia, wypowiadania się i wyrażania własnych opinii;
- włączenie rodziców w proces edukacji językowej dziecka;
4Innowacja pedagogiczna „Zdrowy i wesoły przedszkolak”Izabela Onisk2021/2023w roku 2021/2022 (4 l - latki) -wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego
5Innowacja metodyczna: „Przedszkolak w świecie wartości”Irena Ostrowskapaździernik 2022 – czerwiec 20236-latki- odkrywanie, rozwijanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka;
- rozwijanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności;
- wspieranie ciekawości i samodzielności;
- zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.
6Innowacja pedagogiczna:
„Świat w naszych rękach – przedszkolak poznaje świat przyrody i dba o środowisko"
Agnieszka Marcych -Biszczatod 19 września 2022 do 30 maja 20236-latki- rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata przyrody oraz uwrażliwienie na potrzeby środowiska i zaszczepienie postawy proekologicznej;

CodeWeek

Europejski Tydzień Kodowania 2022. W dniach od 8 do 23 października Grupy 3,4,6 – latków wzięły czynny udział w CodeWeek 2022. Europejski Tydzień Kodowania to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Nasza placówka realizowała zadania z wyzwaniami „Uczymy Dzieci Programować”. Każdy dzień był pełen różnorodnych zadań z zakresu kodowania. W tym czasie przedszkolaki podejmowały wiele ciekawych aktywności, rozbudzały swoją wyobraźnię, szukały rozwiązań oraz wyciągały wnioski podczas wspólnej zabawy. Dzieci zaznajomiły się z różnymi narzędziami do kodowania i chętnie uczestniczyły w zabawach. Przedszkolaki poprzez kodowanie rozwijały min. logiczne myślenie, wyobraźnię, spostrzegawczość, dedukcję, umiejętność współpracy, planowania i analizowania. Wykonując 10 zadań związanych z kodowaniem Przedszkolaki otrzymały międzynarodowy certyfikat potwierdzający udział w programie. Najbardziej istotne jest to jak bardzo w te 10 dni dzieci chętnie współpracowały ze sobą, podejmowały próby pracy w zespole, z wielką radością czekały na kolejny dzień, nie zniechęcały się błędami, nauczyły się jak ważne jest bycie razem i że razem można osiągnąć znacznie więcej.

Skip to content