Innowacje

Zestawienie innowacji pedagogicznych realizowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w roku szkolnym 2022/2023

LpTytuł innowacji pedagogicznejAutor innowacjiTermin realizacjiAdresaci innowacjiCele innowacji
1Innowacja pedagogiczna: „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam”Monika Kozdrońwrzesień 2022/ czerwiec 20233-4-latki- wsparcie rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie dzieciom sytuacji zabawowych dostarczając różnorakich bodźców zmysłowych;
- uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka;
2Innowacja pedagogiczna: „W przedszkolu jak w domu”Marta Rutkowskawrzesień 2022/ czerwiec 20233-4-latki- pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu.
- integracja grupy przedszkolnej.
- tworzenie radosnej i serdecznej atmosfery
3Innowacja pedagogiczna: „Mała książka, wielki człowiek”Agnieszka Prokopwrzesień 2022/ czerwiec 2023Dzieci 4 letnie- rozbudzanie zainteresowania książką, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni;
- doskonalenie umiejętności rozumienia, wypowiadania się i wyrażania własnych opinii;
- włączenie rodziców w proces edukacji językowej dziecka;
4Innowacja pedagogiczna „Zdrowy i wesoły przedszkolak”Izabela Onisk2021/2023w roku 2021/2022 (4 l - latki) -wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego
5Innowacja metodyczna: „Przedszkolak w świecie wartości”Irena Ostrowskapaździernik 2022 – czerwiec 20236-latki- odkrywanie, rozwijanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka;
- rozwijanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności;
- wspieranie ciekawości i samodzielności;
- zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.
6Innowacja pedagogiczna:
„Świat w naszych rękach – przedszkolak poznaje świat przyrody i dba o środowisko"
Agnieszka Marcych -Biszczatod 19 września 2022 do 30 maja 20236-latki- rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata przyrody oraz uwrażliwienie na potrzeby środowiska i zaszczepienie postawy proekologicznej;
Skip to content