Programy i innowacje

PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE INNOWACJI!!!

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.” J. Korczak

LpTytuł innowacji pedagogicznej pedagogicznejAutor innowacjiTermin realizacjiAdresaci innowacji
1,,Bajka uczy bajka bawi…małe opowiastki-wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci 3 letnich przez czytanie”. Izabela OniskOd stycznia 2021r do czerwca 2022r.Dzieci 3-letnie
2Zima i wiosna pełna eksperymentów”Irena OstrowskaOd grudnia 2020r do maja 2021r Dzieci 4-letnie
3Bawię się i uczę z komputerem”Agnieszka
Marcych
Od lutego 2021 do lutego 2022rDzieci 5-letnie
4Kodowanie na dywanie, czyli zabawy z kodowaniem”. Agnieszka Prokop
Monika Kozdroń
Od stycznia 2021r do czerwca 2021rDzieci 6-letnie

Już od wczesnego dzieciństwa człowiek jest częścią przyrody. Jest mu ona najbliższa
i najbardziej naturalna. Edukacja przedszkolna to pierwszy etap kształcenia, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. To właśnie dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata, które je otacza. Dlatego ważne jest już od najmłodszych lat wykorzystać tę naturalną cechę młodego człowieka. Konieczne jest aby nauczył się obserwować uważnie świat przyrody i podziwiać jego piękno, dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe zachodzące w przyrodzie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Każda grupa realizuje swoją innowację.

Promyczki
Najmłodsza grupa „Promyczki” z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie realizuje innowację pedagogiczną pt. „Bajka uczy, bajka bawi… małe opowiastki, wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci 3 letnich przez czytanie”, która ma na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców, wyrabianie szacunku do literatury oraz rozwijanie ciekawości świata.

Kaczuszki
Grupa 4-latków realizuje innowację pt. „Zima i wiosna pełna eksperymentów”, która ma na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody i techniki oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych.

Zajączki
„Zajączki” realizują innowację pedagogiczną pt. „Bawię się i uczę z komputerem”, która ma na celu wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych: tablicy interaktywnej, komputera.

Żabki
Najstarsza grupa „Żabki” realizuje innowację pedagogiczną pt. „Kodowanie na dywanie, czyli zabawy z kodowaniem”, która ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

Każda innowacja ma na celu budowanie w dzieciach wewnętrznej motywacji, poczucia sukcesu oraz inspirowanie do samorozwoju; uczynienie małego dziecka aktywnym, myślącym, twórczym, wrażliwym i otwartym; umożliwienie każdemu dziecku rozwijania wszystkich inteligencji,
a szczególnie: wizualno – przestrzennej, lingwistycznej kinestetycznej, muzycznej i interpersonalnej.

Realizowane programy

Programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

Bajkowy świat liter – program z zakresu przygotowania do nauki czytania.

Realizacja program stwarza okazję dzieciom do rozwinięcia i poszerzenia posiadanej wiedzy z zakresu nauki czytania. Program stworzono mając na uwadze upowszechnienie wsród dzieci 5 i 6-letnich muzyki poważnej, na której bazują wybrane melobajki. To właśnie melobajki stanowią bazę programu. Dzieci maja okazję do animowanych spotkań z muzyką,tzn: słuchania, śpiewania, przedstawiania i współtworzenie zdarzenia. Działania mają charakter spontaniczny i stanowią odpowiedź na psychiczne potrzeby dziecka. Zabawy prowadzone w ramach realizacji programu kształcą umiejętność wizualnego rozpoznawania liter a także usprawniają grafomotorykę i sprawność manualną  Melobajki stanowią okazję nie tylko do uważnego przysłuchiwania się i wzbogacania zasobu słownictwa, ale także są okazją do ćwiczeń ortofonicznych , fonetycznych i artykulacyjnych.

Program opracowały: Irena Ostrowska; Dorota Pirogowicz

W roku szkolnym 2020/2021 program ,,Bajkowy świat liter” realizowany jest w grupie dzieci 6-letnich ,,Żabki”

 

Program wychowania przedszkolnego 

W. Żaby – Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wydawnictwa MAC realizowany jest w grupie 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Program oparty jest na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych. Uwzględnia rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Stanowi podstawę do planowania codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi.

 Program ogólnopolski ,,Kubusiowi przyjaciele natury” realizowany w grupie dzieci 4-letnich. Jest to program edukacyjny do nauki podstawowych zasad ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie, oraz aktywne spędzanie czasu.

 

Bezpieczny przedszkolak” – program rozwijający potrzebę bezpieczeństwa.

Realizacja programu stwarza okazję dzieciom do tworzenia sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań, prowadzących do dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Dzieci mają okazję poznać m. in. zasady ruchu drogowego oraz zdobyć wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw , które mogą spotkać w codziennym życiu i przyzwyczaić się do ograniczeń m. in. przez ustalenie zakazów i nakazów.

 

Program opracowały: Izabela Onisk, Agnieszka Marcych

W roku szkolnym 2020/2021 program „Bezpieczny przedszkolak” realizowany jest w gr. 3l. „Promyczki”.

 

Jestem przyjacielem przyrody” – program umożliwia zdobycie wiedzy przyrodniczej.

Realizacja programu stwarza okazję do poznania najbliższego środowiska, rozbudzania odpowiedzialności za środowisko, zachęcania do troski o przyrodę, poznania wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie każdego człowieka.

 

Program opracowała: Anna Koralewska

 W roku szkolnym 2020/2021 program “Jestem przyjacielem przyrody” realizowany jest w gr. 3l. „Promyczki”.

Skip to content