Plan dnia

Ramowy rozkład dnia dzieci 3-4 letnich

6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:30 – 8:00 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, układanie puzzli, zabawy ruchowe ze śpiewem, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna rozwijająca percepcję wzrokowo-ruchową, słuchową grafomotorykę

8:00 – 8:15 Zabawy ruchowe

8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

9:30 – 9:45 Prace porządkowe i czynności higieniczne po zajęciu

9:45 – 11:15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 12:15 Przygotowanie do leżakowania

12:15 – 14:00 Leżakowanie

14:00 -14:15 Czynności samoobsługowe, opiekuńcze

14:15 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 16:00 Swobodne zabawy dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek, gry i układanki dostosowane do ich możliwości, czytanie dzieciom bajek, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek.

 

Ramowy rozkład dnia dzieci 5-6 letnich

6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań.

7:30 – 8:00 Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym oraz stymulacyjno – kompensacyjnym, Czynności porządkowo – gospodarcze i hodowlane oraz przygotowanie sali do zajęć

8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne

8:15 – 8:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00 – 10:30 Zajęcia programowe. Sytuacje edukacyjno – wychowawcze wyzwalające aktywność dzieci w zakresie mowy, myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki, techniki i ruchu oraz przygotowanie do nauki pisania i czytania. Czynności porządkowe i organizacyjne.

10:30 – 11:20 Spacery i wycieczki oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 12:15 Czynności higieniczne – mycie zębów

12:15 – 12:30 Odpoczynek w formie zabaw relaksacyjnych. Słuchanie muzyki, głośne czytanie bajek

12:30 – 13:15 Zabawy dydaktyczne, stolikowe. Zabawy przy muzyce. Zabawy rozwijające koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową i usprawniające narządy artykulacyjne. Ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, słownikowe i gramatyczne.

13:15 – 13:50 Praca indywidualna z dzieckiem; rozwijanie zainteresowań dziecka oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Realizowanie indywidualnie opracowanych planów pracy.

13:50 -14:00 Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku

14:00 – 14:15 Podwieczorek

14:15 – 15:00 Zabawy i gry sportowe organizowane na placu przedszkolnym oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała

15:00 – 16:00 Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza. Swobodne zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniami. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Realizowane programy

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w placówce programam

Akcje w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe

Skip to content