Ogłoszenia

Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego

W okresie dyżuru wakacyjnego tj. od 16.07.2021r. do 30.07.2021r. przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. Dzieci przyjmowane są do godziny 8.30. W chwili wejścia do przedszkola będzie mierzona dzieciom temperatura. Przypominamy jednocześnie, że do przedszkola uczęszczać mogą wyłącznie dzieci zdrowe, bez oznak infekcji. W przypadku podwyższonej temperatury ciała u dziecka, kataru, kaszlu, złego samopoczucia niezwłocznie informujemy rodziców dziecka o tym fakcie. Rodzice w takich przypadkach zmuszeni są do odebrania dziecka z przedszkola.

Rodzice wchodzą do pierwszego korytarza, gdzie dziecko odbierane będzie przez pracownika przedszkola. Odbierając dzieci z przedszkola rodzice korzystają z wideodomofonu. Poinformujemy Państwa z jakich grup wiekowych będą odbierane dzieci, ponieważ nie wiemy w chwili obecnej ile dzieci zgłosi się na dyżur wakacyjny.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo przynieść kubeczki jednorazowe do picia wody którą podajemy na życzenie dziecka (w salach jest bardzo gorąco więc dzieci muszą pić dużo wody).

Odpłatność za przedszkole w okresie wakacyjnym będzie naliczana na podstawie zadeklarowanych przez Państwa godzin i dni w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola.

Odpłatność będzie pobierana w dniach

21-07-2021 do 23-07-2021 oraz 27-06-2021 do 28-06-2021

w godzinach

7:00- 8:30

14:00 -16:00

Tylko i wyłącznie kartą płatniczą.

Informujemy, że z zadeklarowanych godzin i dni we wniosku nie będą robione odpisy. Prosimy o dokładne przemyślenie swojej decyzji co do ilości dni i godzin, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

obrazek
Skip to content