Akcje w przedszkolu

obrazek

XII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji "XII Bożonarodzeniowa Paczka", której celem była zbiórka żywności i artykułów chemicznych dla Kombatantów.

Uczestnictwo Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie w 29 Akcji Sprzątanie świata

obrazek

Góra Grosza

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Zbieraj nakrętki

Biorąc pod uwagę ilość nakrętek jakie może zgromadzić jedna osoba, ich samodzielna sprzedaż w skupie nie ma sensu. Inaczej jednak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o fundacje. Prowadząc zbiórkę w wielu punktach jednocześnie, mogą uzyskać bardzo duże ilości nakrętek. Zebrane nakrętki plastikowe są po przeprowadzeniu zbiórki ważone, segregowane i zawożone do firmy recyklingowej przez wolontariuszy. Fundacje najczęściej przeznaczają dochód ze zbiórek nakrętek na sprzęt dla niepełnosprawnych, taki jak np. wózki inwalidzkie. Pomimo, że potrzeba bardzo dużej ilości nakrętek, aby pokryć koszty specjalistycznego sprzętu, jest to możliwe w przypadku akcji do których dołączy się odpowiednio duża liczba osób.

Twój dar serca dla hospicjum

Stowarzyszenie realizuje na terenie swojego działania cele, którymi przede wszystkim są: 1. Opieka paliatywna nad dziećmi, młodocianymi i dorosłymi z nieuleczalnymi, przewlekłymi i postępującymi schorzeniami
2. Prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów, również w okresie żałoby
3. Pomoc materialna dla pacjentów i ich rodzin w miarę posiadanych środków
4. Promowanie filozofii hospicyjnej, współpraca w tym zakresie ze środków masowego przekazu
5. Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej, opieki onkologicznej i psychoonkologicznej
6. Nabór i szkolenie wolontariuszy
7. Współdziałanie i pomoc z mającymi podobne cele organizacjami i instytucjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi, placówkami publicznej i niepublicznej służby zdrowia i administracji państwowej 8. Opieka nad pacjentami chorymi onkologicznie, ich rodzinami i bliskimi 9. Profilaktyka i promocja zdrowia 10. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób
11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
12. Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych
13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 14. Nauka, edukacja, oświata i wydawnictwa 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki 16. Promocja kultury i sztuki
17. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności wyłącznie na rzecz własnych członków, realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną, a szczególnie poprzez: a) rehabilitację psychiczną i fizyczną osób dotkniętych problemami nowotworowymi i innymi chorobami pozaonkologicznymi.

Skip to content